Litt av hvert

Vi holder på med litt forskjellige ting i fordypningstimene om dagen. I tillegg til at vi har fokus på både utgave 3 og 4 av Kontrast-magasinet, har vi også fått en ganske omfattende oppgave som skal forberede oss på eksamen, hvis vi skulle komme opp i det i fordypningsfaget. Det er sistnevnte jeg har valgt å jobbe med i dag. Har valgt merkelappen «Ekstremisme», som var et av de fire temaene vi kunne velge mellom. Har ikke kommet spesielt langt, men har da kommet i gang.

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Litt diverse…

I dag har vi jobbet med våre respektive saker til utgave nummer tre, i tillegg til en gjennomgang av utgave to. Jeg har hatt en del problemer med mailsystemet på it’slearning, og dermed hatt vansker med å få kontakt med potensielle intervjuobjekter. Men jeg sendte av gårde en mail i dag, som jeg føler meg ganske sikker på at kommer frem.

Har ellers jobbet en del med hvordan jeg har tenkt til å utforme saken, i forhold til vinkling, intervjuobjekter, etc

Utenom det er det ikke stort å rapportere om, det var noen folk fra Lillestrøm VGS her og pratet om ei gullsnile.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Trykk eller nett? Og printproblemer

I dag har vi for det meste jobbet videre med saken vi skal jobbe med frem mot utgave 3, i mitt tilfelle en sak om et skoleband. I tillegg ventet også spørreundersøkelsen «TRYKK ELLER NETT?» på it’slearning i dag tidlig, og der skulle hver og en av oss ta stilling til hvorvidt vi ønsket kommende utgaver av Kontrast på trykk som vi har gjort det før, eller på nett som pdf. I første omgang ble presset for stort, jeg klarte ikke å bestemme meg for hva jeg skulle svare, og avbrøt testen. Videre gikk jeg i dyptgående analyser og drøfting av spørsmålet, før jeg til slutt gikk for å velge helt tilfeldig.

Vi har også prøvd å få printet ut et utkast til utgave 2, men vi har hatt diverse problemer som ikke kompatibel ekstern harddisk, mangel på printekort, og software-problemer. Universet har bestemt at vi ikke skal få printet utkastet, og de fysiske lover har ikke så mye de skulle ha sagt.

Ellers har det vært en rimelig grei dag.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ny utgave til trykk – Ny utgave i gang

Utgave nummer 2 av Kontrast skal være ute i løpet av neste uke, og så vidt jeg har fått med meg, er alt klart, og det er stort sett bare trykkingen som gjenstår. Det betyr at vi må i gang med utgave nummer 3, og arbeidet til den. I dag har vi bestemt oss for hva slags saker hver og en i klassen skal jobbe med, og vi har startet forarbeidet med disse sakene.

Ikke den mest effektive skoledagen i løpet av året, men research og forarbeid må gjøres det også.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Andre utgave på god vei…

Arbeidet med andre utgave av Kontrast har gått mer effektivt for seg enn arbeidet med den første, og vi er langt på vei ferdig med magasinet. I dag har jeg jobbet med finpuss i forhold til min egen sak, med utgangspunkt i tilbakemeldinger jeg fikk på saken i forrige uke. Det besto hovedsaklig i å endre på rekkefølgen på noen avsnitt og sitater, samt utdype et intervju noe.

Har fått utdelt en sak om et elevband som en påbygningsklasse har startet, og den skal jobbes med frem mot den tredje utgaven, som vi smått har begynt forberedelsene mot.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gjennomgang

Dagens økt i PTF gikk ut på å evaluere prosjektet vi jobbet med før Jul (Kontrast-magasinet). Dette ble gjort ved hjelp av gruppeinndeling og post it-lapper. Klassen ble splittet i to, og i detaljer ble magasinet analysert, og i etterpåklokskapens navn rettet på. Det ble samling til slutt, og oppsummering av hva vi hadde kommet frem til.

Før Jul hadde vi gitt tilbakemeldinger gjennom en spørreundersøkelse på It’s Learning, og resultatene av denne ble presentert i en PowerPoint mot slutten av timen.

Det ble også diskutert noe rundt den neste utgaven av Kontrast, når det skal komme, tema, innhold, etc.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Bare finpuss gjenstår

Vi nærmer oss ferdige med magasinets juleutgave, noe som forsåvidt bare skulle mangle, med tanke på at utgivelsesdatoen er satt til 13/12, altså om under to uker. I dag har jeg jobbet videre med innholdsfortegnelsessiden (Innleggets lengste ord), samt at jeg og Sigrid har begynt jobbingen med ei reportasje vi skal skrive om Åpen Dag på skolen, som er nå førstkommende mandag (6/12).

Ikke så mye å si egentlig. Peace out!

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar